👤

Profile

Tổng quan

Khách hàng thân thiết

Chương trình Khách hàng thân thiết dành cho tất cả Khách hàng cá nhân và tổ chức của Rồng Việt trên toàn quốc.
  • Theo đó, mỗi giao dịch của Khách hàng tại Rồng Việt đều được ghi nhận và quy đổi thành điểm để xét hạng trở thành Khách hàng VIP với các cấp độ như: Diamond, Platinum, Gold, Silver hoặc Member.
  • Ngoài ra, việc xét hạng còn được căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV) bình quân theo kỳ của mỗi Khách hàng tại Rồng Việt. Mỗi cấp độ Khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt khác nhau từ Rồng Việt.
  • Link chi tiết: Tại đây

Cài đặt thiết bị

Thông tin khách hàng