2. Tôi muốn nộp tiền vào tài khoản chứng khoán, tôi phải làm sao?

  • Bước 1: Chọn biểu tượng “Nộp tiền” trong các tính năng của Rồng Việt

  • Bước 2: Chọn "Nộp tiền vào TKCK (nếu Quý Khách có tài khoản ngân hàng liên kết trực tiếp với Rồng Việt) hoặc chọn hướng dẫn nộp tiền (nộp tiền từ tài khoản ngân hàng) và làm theo hướng dẫn.

Last updated