12. Hướng dẫn tôi tham gia chương trình Hợp tác giới thiệu khách hàng?

  • Bước 1: Chọn biểu tượng “Giới thiệu khách hàng” trong các tính năng của Rồng Việt

  • Bước 2: Làm theo các bước được hướng dẫn -> Xác nhận và thành công

Last updated