3. Tôi muốn đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống giao dịch trực tuyến, tôi có thể thực hiện như thế nào?

  • Bước 1: Chọn biểu tượng avatar góc trái màn hình

  • Bước 2: Chọn "Cài đặt" sau đó chọn "Đổi mật khẩu"

Lưu ý: Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, có phân biệt chữ hoa/ chữ thườngkhông sử dụng các ký tự đặc biệt (+,-,*,/,…)

Last updated