13. Xác nhận Smart OTP xuất hiện lỗi: "Thông tin xác thực không hợp lệ, Quý khách vui lòng thử lại".

Quý Khách truy cập vào Cài đặt của điện thoại kiểm tra có bật ngày giờ tự động chưa.

(Hướng dẫn cách kiểm tra cho hệ điều hành iOS và Android: Link hướng dẫn)

Last updated