m15Dragon - Ưu đãi MARGIN, Chốt DEAL tự tin

Gói lãi suất 15 ngày ưu đãi tiết kiệm giúp Khách hàng tăng hiệu quả đầu tư trên Tài khoản giao dịch ký quỹ

Ngày 20/11/2023, Rồng Việt chính thức ra mắt gói sản phẩm m15Dragon - với 15 ngày lãi suất ưu đãi giúp Quý Nhà đầu tư tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả đầu tư trên tài khoản giao dịch ký quỹ.

🔔 Bản cập nhật m15Dragon đã sẵn sàng. Với các tính năng mới được bổ sung:

✔️ Được lựa chọn “Phương thức thu nợ”

✔️ Nhận thông báo khi có món nợ sắp vượt mức lãi suất thông thường

Đối tượng khách hàng

✅ Khách hàng có tài khoản giao dịch ký quỹ

✅ Khách hàng đang được áp dụng mức Lãi suất thông thường (marginDragon)

✅ Khách hàng có mức phí giao dịch tối thiểu 0.15%. Khách hàng sử dụng etaDragon được đăng ký dịch vụ nếu thỏa các điều kiện khác.​

✅ Hạn mức dư nợ mỗi Khách hàng tối đa 5 tỷ đồng. Tổng hạn mức chương trình 500 tỷ đồng

Đặc điểm sản phẩm

 • Tài khoản có nợ cũ, món nợ cũ được tính theo lãi suất thông thường

 • Món nợ theo sản phẩm ưu đãi tính theo bậc thang tương ứng với từng mức lãi suất ưu đãi theo ngày từ 0%/năm

 • Tối ưu hiệu quả đầu tư với lãi suất hấp dẫn khi Khách hàng giao dịch thường xuyên

 • Xoay vòng lãi suất liên tục

 • Sản phẩm đăng ký miễn phí

 • Sử dụng trọn đời

 • Dịch vụ sử dụng đồng thời: Rút tiền từ sức mua (có tính phí dịch vụ)

 • Không áp dụng Miễn lãi Miễn ứng

Biểu lãi suất

Cách thức hoạt động của sản phẩm

Nguyên tắc giải ngân thu nợ

Các loại phí dịch vụ

 1. Đăng ký/Thay đổi: Miễn phí

 2. Hủy đăng ký:

Các trường hợp được miễn phí:

 • Nợ ngày hôm trước = 0

 • Không có nhóm nợ thuộc m15Dragon

 • Hủy tự động do hết hạn hợp đồng nhưng không tái tục (tài khoản sẽ bị bán thanh lý)

 • Tỉ lệ giao dịch trong kỳ >= 3

Thu phí: nếu Tỉ lệ giao dịch trong kỳ < 3 -> Phí dịch vụ = Giá trị giao dịch thêm tạm tính x % Phí

 1. Rút tiền từ sức mua: Phí dịch vụ = Số tiền rút hoặc Số tiền tăng nợ tương ứng x % Phí

Hướng dẫn đăng ký, thay đổi, hủy dịch vụ qua iDragon

Khuyến khích Khách hàng đăng ký dịch vụ bằng ứng dụng iDragon Pro

✅ Đăng ký, thay đổi, hủy bằng điện thoại

✅ Đăng ký, thay đổi, hủy bằng Tablet

✅ Đăng ký, thay đổi, hủy qua iDragon Web

 • Tại iDragon web, vào Chứng khoán cơ sở -> Dịch vụ -> Giao dịch ký quỹ -> m15Dragon, chọn Đăng ký/ Thay đổi/ Hủy

Đăng ký, thay đổi, hủy tại Quầy; callDragon chỉ hỗ trợ Hủy dịch vụ

Mô tả tách nợ

Ví dụ:

 • Ngày 01/01/2022, Khách hàng đăng ký m15Dragon, trong ngày không có phát sinh tăng nợ, cuối ngày tách nợ cũ vào nhóm Normal.

 • Ngày 06/01/2022, Khách hàng mua khớp Giá trị thanh toán = 1,995,796.318. Cuối ngày, hệ thống sẽ ghi nhận 2 món nợ:

Món nợ cũ Normal = 2,992,003.909 tính lãi Normal 0.039%

Món nợ mới m15Dragon = Giá trị thanh toán mua = 1,995,796.318, tính lãi ưu đãi ngày T1 là 0%

 • Ngày 07/01/2022, Tài khoản không có tăng nợ so với hôm trước nên giá trị các món nợ giữ nguyên, món m15Dragon được ưu đãi ở ngày T2 với lãi suất 0%.

Ví dụ:

 • Ngày 31/10/2023, Khách hàng không còn dư nợ.

 • Ngày 01/11/2023, phát sinh tăng Dư nợ = 23,000.000 nhưng không có mua thì món nợ này vẫn tính lãi ưu đãi m15Dragon.

Tương tự, nếu Tài khoản có dư nợ = 0 tại ngày đăng ký m15Dragon, trong quá trình sử dụng dịch vụ thì nợ phát sinh đều sẽ được tính gói sản phầm m15Dragon.

Ví dụ:

 • Ngày 01/01/2022 đăng ký m15Dragon, Tài khoản còn nợ -> Nợ cũ tính lãi Normal.

 • Đến 04/01/2022, Tài khoản vẫn còn nợ món Normal, Phát sinh tăng nợ không phải do mua = 1.248 => Món nợ này được tính theo món nợ tính lãi Normal trước đó.

Mô tả phương thức thu nợ

Ví dụ: Ngày 26/02/2024, TK có phát sinh giảm nợ 10trđ và KH sử dụng phương thức Ưu tiên thu nợ cũ nên hệ thống ghi nhận việc giảm nợ món Normal.

Ví dụ:

- Ngày 27/02/2024, KH đang sử dụng phương thức Ưu tiên thu nợ cũ, TK phát sinh giảm nợ 20trđ món Normal.

- Ngày 28/02/2024, KH thay đổi sang phương thức Ưu tiên thu m15Dragon, Hệ thống ghi nhận giảm nợ lần lượt món nợ m15Dragon T6 là 53.079.500đ và m15Dragon T2 là 6.920.500đ.

Câu hỏi thường gặp

Tôi tham gia m15Dragon có được Miễn lãi miễn ứng?

Tài khoản tham gia sản phẩm m15Dragon không được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác như miễn lãi miễn ứng.

Tôi có được rút sức mua không?
 • Tài khoản được rút tiền từ sức mua nếu được duyệt và sẽ chịu khoản Phí dịch vụ = Số tiền rút hoặc Số tiền tăng nợ tương ứng x % Phí.

 • Phí áp dụng hiện tại khi triển khai chương trình là 0.3%

Tài khoản đang sử dụng dịch vụ có được hủy không?

Khách hàng có thể hủy đăng ký, tuy nhiên sẽ bị tính phí ở một số trường hợp, xem chi tiết tại Các loại phí dịch vụ.

Sản phẩm m15Dragon áp dụng cho danh mục cho vay nào?

Danh mục, tỷ lệ cho vay ký quỹ của m15Dragon tuân thủ quy định của UBCK và được ban hành theo quy định hiện hành của Rồng Việt.

Tôi có được bảo lãnh sức mua khi tham gia sản phẩm m15Dragon?

Được bảo lãnh tuy nhiên tùy vào tình trạng tài khoản có thể sẽ bị từ chối để kiểm soát hạn mức dư nợ tối đa 5 tỷ.

Sau khi hết 15 ngày ưu đãi lãi suất m15Dragon thì các ngày tiếp theo lãi suất tính là bao nhiêu?

Sau thời gian ưu đãi lãi suất, Tài khoản sẽ được tính lãi suất 0.04%/ngày ~14.28%/năm. Nếu hết hạn margin Tài khoản sẽ tính lãi phạt 150% lãi suất hiện tại.

Last updated