5. Tôi muốn tra cứu chi tiết quyền phát sinh đối với từng mã cổ phiếu thì vào đâu xem?

  • Bước 1: Chọn biểu tượng “Thực hiện quyền” trong các tính năng của Rồng Việt

  • Bước 2: Chọn "Tra cứu"

Lưu ý: Quý Khách vui lòng chọn tối đa 3 tháng cho 1 lần tra cứu. Ví dụ: nếu Quý Khách muốn tra cứu lịch sử từ ngày 01/04/2021 đến 30/09/2021 thì chọn 2 lần để tra cứu:

(1) Chọn từ ngày 01/04/2021 đến 30/06/2021;

(2) Chọn từ ngày 01/07/2021 đến 30/09/2021.

Last updated