1. Làm sao để đăng ký Smart OTP?

🎯 Cách 1: Đăng ký từ tính năng

  • Bước 1: Chọn biểu tượng “Phương thức xác thực” trong các tính năng của Rồng Việt

  • Bước 2: Chọn "Thay đổi" ở màn hình Phương thức xác thực sau đó chọn Phương thức xác thực mới là Smart OTP.

🎯 Cách 2: Đăng ký từ icon Smart OTP

  • Bước 1: Chọn biểu tượng “Smart OTP” trong các tính năng của Rồng Việt

  • Bước 2: Chọn "Đăng ký Smart OTP"

Last updated