11. Tôi muốn đăng ký sinh trắc học, tôi phải làm gì?

  • Bước 1: Chọn Biểu tượng avatar góc trái màn hình

  • Bước 2: Chọn "Cài đặt" sau đó chọn Sử dụng sinh trắc học theo nhu cầu sử dụng của Quý Khách

Last updated