7. Làm sao để xóa mã chứng khoán trong danh mục quan tâm?

  • Bước 1: Chọn “Bảng giá” –> Chọn "Danh mục quan tâm"

  • Bước 2: Kéo sang trái để xóa nhanh mã chứng khoán từ danh mục

Last updated