15. Tôi quên mật khẩu đăng nhập, muốn lấy lại mật khẩu thì phải làm sao?

  • Bước 1: Tại màn hình đăng nhập Quý Khách chọn “Quên mật khẩu

  • Bước 2: Quý Khách nhập STK chứng khoán đã đăng ký tại Rồng Việt và thông tin CMND/CCCD/ GPDKKD đã đăng ký với tài khoản đó

  • Bước 3: Quý Khách thực hiện Tạo mật khẩu mới

  • Bước 4: Xác thực OTP qua SMS hoặc Email. Chúc Quý Khách đã cập nhật mật khẩu thành công.

Lưu ý: Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, có phân biệt chữ hoa/ chữ thường và không sử dụng các ký tự đặc biệt (+,-,*,/,…).

Last updated