9. Hướng dẫn tôi tra cứu lịch sử đặt lệnh

  • Bước 1: Chọn “Sổ lệnh” tại thanh menu phía dưới màn hình

  • Bước 2: Chọn “Lệnh đặt trong ngày”/ “Lịch sử đặt lệnh”/ “Lịch sử khớp lệnh” tùy thuộc vào nhu cầu tra cứu của Quý Khách

Lưu ý: Quý Khách vui lòng chọn tối đa 3 tháng cho 1 lần tra cứu. Ví dụ: nếu Quý Khách muốn tra cứu lịch sử từ ngày 01/04/2021 đến 30/09/2021 thì chọn 2 lần để tra cứu:

(1) Chọn từ ngày 01/04/2021 đến 30/06/2021;

(2) Chọn từ ngày 01/07/2021 đến 30/09/2021.

Last updated